Skip to the content

Fjordkraft Holding ASA – Generalforsamling 21.04.2021

På generalforsamling i Fjordkraft Holding ASA (FKRAFT NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 050 000 stemmeberettigede aksjer i FKRAFT NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,9 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.