Skip to the content

Fjordkraft Holding ASA.- Generalforsamling 14.05.2019

På generalforsamling i Fjordkraft Holding ASA (FKRAFT) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 700 000 aksjer i FKRAFT på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,67% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.