Skip to the content

Facebook Inc. – Generalforsamling 30.05.2019

På generalforsamling i Facebook Inc. (FB) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene med unntak av ett punkt der det ble stemt imot styrets anbefaling (skille mellom administrerende direktør og styreleder), og ett punkt der det ble avstått fra å stemme. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 50 900 aksjer FB på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,002 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.