Skip to the content

Facebook Inc. - Generalforsamling 27.05.2020

På generalforsamling i Facebook Inc. (FB US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 56 381  aksjer i FB på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,002 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.