Skip to the content

Facebook Inc – Generalforsamling 26.5.2021

På generalforsamling i Facebook Inc (FB US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 74 200 stemmeberettigede aksjer i FB US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,003 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.