Skip to the content

Europris ASA – Generalforsamling 5.5.2021

På generalforsamling i Europris ASA (EPR NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 100 000 stemmeberettigede aksjer i EPR NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,3 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.