Skip to the content

Europris ASA. - Generalforsamling 23.05.2019

På generalforsamling i Europris ASA (EPR) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 5 575 000 aksjer i EPR på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 3,34% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.