Skip to the content

Epsis AS - Generalforsamling 15.06.2020

På generalforsamling i Epsis AS (EPSIS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 22 542 aksjer i EPSIS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,98 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.