Skip to the content

Epsis AS. – Generalforsamling 01.10.2019

På generalforsamling i Epsis AS (EPSIS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 22 543 aksjer EPSIS på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 4,98 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.