Skip to the content

Elektro Importøren AS – Generalforsamling 10.6.2021

På generalforsamling i Elektro Importøren AS (ELIMP NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 260 000 stemmeberettigede aksjer i ELIMP NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,25 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.