Skip to the content

Electrolux AB – Ekstraordinær Generalforsamling 27.8.2021

På ekstraordinær generalforsamling i Electrolux AB (ELUXB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 700 000 stemmeberettigede aksjer i ELUXB SS på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,23 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.