Skip to the content

Electrolux AB – Ekstraordinær generalforsamling 03.11.2020

På ekstraordinær generalforsamling i Electrolux AB (ELUXB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 410 000 aksjer i ELUXB på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,14 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.