Skip to the content

Dangote Cement Plc. – Generalforsamling 17.06.2019

På generalforsamling i Dangote Cement Plc (DANGCEM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 10 407 105 aksjer DANGCEM på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,06 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.