Skip to the content

Dali Foods – Ordinær generalforsamling 18.5.2022

På ordinær generalforsamling i Dali Foods (3799 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene med unntak av agendapunkt 7 som omhandlet kapitalutvidelse. Vi synes den forespurte fullmakten var for vid, og valgte å stemme imot styrets forslag. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 650 000 stemmeberettigede aksjer i 3799 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.