Skip to the content

Dali Foods Group - Generalforsamling 29.05.2020

På generalforsamling i Dali Foods Group (3799 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 7 783 020 aksjer i 3799 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,057 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.