Skip to the content

Dali Foods Group. – Generalforsamling 29.05.2019

På generalforsamling i Dali Foods Group. (3799.HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 9 375 000 aksjer 3799.HK på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,068 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.