Skip to the content

Dali Foods Group Co Ltd – Generalforsamling 18.5.2021

På generalforsamling i Dali Foods Group Co Ltd (3799 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på samtlige agendapunkter med unntak av punkt 7. Under punkt 7 ber imidlertid styret om en fullmakt til å kunne utstede inntil 20 % nye aksjer. Vi synes en slik utvidelsesfullmakt er for vid, da det fra et governance-perspektiv er mer vanlig å be om en utvidelse av maks 10 % av utestående aksjer i selskapet, og valgte derfor å stemme imot dette forslaget. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 450 000 stemmeberettigede aksjer i 3799 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,03 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.