Skip to the content

Cogna Educacao – Ekstraordinær Generalforsamling 18.11.2019

På generalforsamling i Cogna Educacao (COGN3 BZ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 560 000 aksjer i COGN3 BZ på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,03 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.