Skip to the content

Clover Corp Ltd – Generalforsamling 18.11.2021

På generalforsamling i Clover Corp Ltd (CLV AU) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 012 000 stemmeberettigede aksjer i CLV AU på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,2 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.