Skip to the content

Clearwater Seafoods Inc. - Generalforsamling 30.05.2019

På generalforsamling i Clearwater Seafoods Inc. (CLR) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 083 300 aksjer i CLR på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 1,67% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.