Skip to the content

Clearwater Seafoods Inc. – Ekstraordinær generalforsamling 06.01.2021

På ekstraordinær generalforsamling i Clearwater Seafoods Inc. (CLR CN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 588 800 aksjer i CLR på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,904% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.