Skip to the content

Clearwater Seafoods – Generalforsamling 23.06.2020

På generalforsamling i Clearwater Seafoods (CLR CN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 664 800 aksjer i CLR på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,02 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.