Skip to the content

Burford Capital Ltd – Generalforsamling 18.5.2021

På generalforsamling i Burford Capital (BUR LN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets, med unntak av agendapunktene 11, 14 og 15. Under punkt 11 ber styret om en fullmakt til å utstede a) inntil 33 % av aksjer til generelle formål eller b) inntil 67 % av selskapets utestående aksjer, dersom det også foretas en pro-rate emisjon til eksisterende aksjonærer. Vi synes en slik utvidelsesfullmakt er for vid, da det fra et governance-perspektiv er mer vanlig å be om en utvidelse av maks 10 % av utestående aksjer i selskapet, og valgte derfor å stemme imot dette forslaget. Som en konsekvens av dette, stemte vi også imot punktene 14 og 15 (hvor styret ber om ekstra fullmakter for å kunne overstyre §4 i selskapets vedtekter, og gjennomføre kapitalutvidelser i henhold til den vide emisjonsfullmakten som ønskes vedtatt under punkt 11. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 151 000 stemmeberettigede aksjer i BUR LN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.