Skip to the content

Burford Capital Ltd. - Generalforsamling 14.05.2019

På generalforsamling i Burford Capital Ltd (BUR) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 152 000 aksjer i BUR på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,07% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.