Skip to the content

Burford Capital - Generalforsamling 13.05.2020

På generalforsamling i Burford Capital (BUR LN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 453 000 aksjer i BUR på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,21 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.