Skip to the content

Brookfield Asset Management Inc – Generalforsamling 11.6.2021

På generalforsamling i Brookfield Asset Management Inc (BAM/A CN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 489 800 stemmeberettigede aksjer i BAM/A CN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,03 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.