Skip to the content

Brac Bank Ltd – Generalforsamling 27.5.2021

På generalforsamling i Brac Bank Ltd (BRAC BD) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 5 393 750 stemmeberettigede aksjer i BRAC BD på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,4 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.