Skip to the content

Brac Bank Ltd. - Generalforsamling 25.06.2020

På generalforsamling i Brac Bank Ltd. (BRAC BD) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 7 250 000 aksjer i BRAC på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,55 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.