Skip to the content

Brac Bank.- Generalforsamling 30.04.2019

På generalforsamling i Brac Bank (BRAC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 6 375 625 aksjer i BRAC på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0.55% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.