Skip to the content

Bilia AB – Generalforsamling 27.04.2021

På generalforsamling i Bilia AB (BILIA SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 550 000 stemmeberettigede aksjer i BILIA SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.