Skip to the content

Bank Rakyiat – Generalforsamling 25.03.2021

På generalforsamling i Bank Rakyiat (BBRI IJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 10 887 800 stemmeberettigede aksjer i BBRI IJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,009 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.