Skip to the content

Bank Rakyat Indonesia. - Generalforsamling 15.05.2019

På generalforsamling i Bank Rakyat Indonesia (BBRI) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 17 150 000 aksjer i BBRI på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,01% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.