Skip to the content

Bank Rakyat Indonesia – Ekstraordinær generalforsamling 7.10.2021

På generalforsamling i Bank Rakyat Indonesia (BBRI IJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 10 619 600 stemmeberettigede aksjer i BBRI IJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.