Skip to the content

Bank Rakyat – Generalforsamling 18.02.2020

På generalforsamling i Bank Rakyat (BBRI IJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 10 600 000 aksjer i BBRI IJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.