Skip to the content

Bakkafrost P/F – Generalforsamling 9.4.2021

På generalforsamling i Bakkafrost P/F (BAKKA NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 318 700 stemmeberettigede aksjer i BAKKA NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,54 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.