Skip to the content

Bakkafrost– Generalforsamling 03.04.2020

På generalforsamling i Bakkafrost (BAKKA NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 228 802 aksjer i BAKKA NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,38 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.