Skip to the content

Avanza Bank Holding AB – Ekstraordinær generalforsamling 16.11.2021

På ekstraordinær generalforsamling i Avanza Bank Holding AB (AZA SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 680 000 stemmeberettigede aksjer i AZA SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,4 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.