Skip to the content

Avanza Bank – Generalforsamling 30.03.2021

På generalforsamling i Avanza Bank (AZA SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 410 000 stemmeberettigede aksjer i AZA SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,26 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.