Skip to the content

Austevoll Seafood - Generalforsamling 28.05.2020

På generalforsamling i Austevoll Seafood (AUSS NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 243 500  aksjer i AUSS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,12 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.