Skip to the content

Austevoll Seafood ASA. - Generalforsamling 24.05.2019

På generalforsamling i Austevoll Seafood ASA (AUSS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 300 500 aksjer i AUSS på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,15% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.