Skip to the content

Aurelius Equity Opportunities SE&CO KGaA - Generalforsamling 19.07.2019

På generalforsamling i Aurelius Equity Opportunities SE&CO KGaA (AR4) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 71 750 aksjer i AR4 på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,23% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.