Skip to the content

Atea ASA- Generalforsamling 30.04.2019

På generalforsamling i Atea ASA (ATEA) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 368 237 aksjer i Atea på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,34% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.