Skip to the content

Atea ASA – Generalforsamling 29.04.2021

På generalforsamling i Atea ASA (ATEA NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 380 000 stemmeberettigede aksjer i ATEA NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,35 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.