Skip to the content

Atea ASA – Generalforsamling 22.04.2020

På generalforsamling i Atea ASA (ATEA NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 425 000 aksjer i ATEA NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,39 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.