Skip to the content

Arrow Global Group. - Generalforsamling 04.06.2019

På generalforsamling i Arrow Global Group (ARW) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 971 687 aksjer i ARW på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 2,25% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.