Skip to the content

Arjo AB – Generalforsamling 27.04.2021

På generalforsamling i Arjo AB (ARJOB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 240 000 stemmeberettigede aksjer i ARJOB SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.