Skip to the content

Apple Inc – Generalforsamling 23.02.2021

På generalforsamling i Apple Inc (AAPL US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 149 600 stemmeberettigede aksjer i AAPL US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,001 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.