Skip to the content

Amazon.com Inc – Generalforsamling 26.5.2021

På generalforsamling i Amazon.com Inc (AMZN US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 7 100 stemmeberettigede aksjer i AMZN US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,001 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.