Skip to the content

Amazon.com - Generalforsamling 27.05.2020

På generalforsamling i Amazon.com (AMZN US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 6 125 aksjer i AMZN Inc på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,001 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.