Skip to the content

Alimentation Couche-Tarde Inc. – Generalforsamling 18.09.2019

På generalforsamling i Alimentation Couche-Tarde Inc (ATD/B) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 224 300 aksjer ATD/B på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,051 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.